Infoscope Hellas

 

Η Infoscope Hellas (Γ. Ευθυμίου, Α. Καλλιοντζής & ΣΙΑ Ε.Ε.) ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2012 στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Είμαστε οι Γιώργος Ευθυμίου, Αλέξανδρος Καλλιοντζής, Άρης Λουτράρης και Χαράλαμπος Σερένης, μια ομάδα νέων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με ενδιαφέροντα και δυνατότητες που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού. Οι διακρίσεις στους διαγωνισμούς eNNOVATION (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και iBank (Εθνική Τράπεζα Ελλάδας) με παρουσία στην τελική φάση επιτάχυναν τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας, μετεξελίσσοντας τις διάφορες έως τότε ιδέες μας σε μια start-up εταιρεία με όρεξη και αποφασιστικότητα απέναντι στις τεχνολογικές -κι όχι μόνο- προκλήσεις.

 

Η Infoscope Hellas ασχολείται με εξειδικευμένες εφαρμογές διαδικτύου καθώς και με εφαρμογές τηλεμετρίας και βιομηχανικών αυτοματισμών: Web portals, βάσεις δεδομένων, ενοποίηση ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξη και εγκατάσταση μετρητικών συστημάτων για τη διαχείριση ενεργειακών πόρων, σχεδίαση πρωτότυπων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έργα της Infoscope έχουν τεθεί σε λειτουργία στην τητλεθέρμανση Αμυνταίου, το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Η.Π.Α.

 

 

Ελληνικά

MeterScope - Μετρήσεις Ενέργειας - Αυτοματισμοί - Τηλεμετρία - Εξοικονόμηση ενέργειας

MeterScope Web Portal

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μονόδρομος για τη δραστική μείωση των εξόδων αλλά και μία ελάχιστη συμβολή για ένα καλύτερο περιβάλλον.

To MeterScope είναι ένα πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας και παρουσίασης μετρήσεων, με το οποίο είναι δυνατή η αναλυτική παρακολούθηση όλων των καταναλώσεων μιας εγκατάστασης.

Αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή SaaS (Software as a Service), που τρέχει στις Cloud υποδομές της Infoscope, μπορεί όμως να εγκατασταθεί και στο server του πελάτη, αν έτσι αυτός επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στην ενέργεια που δαπανάται, τον τρόπο κατανομής της καθώς και τα πιθανά σημεία που παρατηρείται σπατάλη.

Η ανάπτυξη του λογισμικού έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο, παραμετροποιήσιμο και συμβατό με μια μεγάλη γκάμα μετρητικών συστημάτων. Επιπλέον, είναι επεκτάσιμο, ώστε να μπορεί μελλοντικά να υποστηρίζει περισσότερες ανάγκες και επιπλέον χαρακτηριστικά της εκάστοτε υπηρεσίας, όπως πχ καταγραφή κατανάλωσης νερού, φυσικού αερίου και άλλων μεγεθών που χρειάζονται καταμέτρηση σε μια βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση.

 

Ελληνικά

Εργομετρικές Πολυμεσικές Εφαρμογές

Συσκευή Μέτρησης Αντανακλαστικών (μάτια - χέρια)

Ο χρήστης, αφού εγγραφεί στο κεντρικό σύστημα και εισάγει τα στοιχεία του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παρακάτω εφαρμογές:

 • Στατικό άλμα εις ύψος: Καταμετράται το άλμα και η εκρηκτικότητα του χρήστη.
 • Ισορροπία: Ο χρήστης στέκεται για 30 δευτερόλεπτα στο ένα του πόδι και εκτελεί κινήσεις που προσπαθούν να τον θέσουν εκτός ισορροπίας.
 • Άλματα στο χώρο: Ο χρήστης μεταβαίνει σε συγκεκριμένα σημεία στο χώρο κάνοντας “κουτσό”. Καταμετράται η ομαλότητα των μεταβάσεων.
 • Αντανακλαστικά: 12 κουμπιά προσαρτημένα σε ειδική κατασκευή ανάβουν με τυχαία σειρά και μετράται η ικανότητα του χρήστη να τα πιέσει όσο πιο γρήγορα μπορεί, με στόχο το πάτημα των κατά το δυνατό περισσότερων κουμπιών μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Οι διαδραστικές εργομετρικές εφαρμογές αναγνωρίζουν το χρήστη, τον καθοδηγούν και καταγράφουν τις κινήσεις του. Ακόμη, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των επιδόσεών του και τον αξιολογούν σε σχέση με το μέσο όρο των επιδόσεων των χρηστών με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Ελληνικά

Φορητή Συσκευή ενεργειακών μετρήσεων και αυτοματισμών - Infoscope RoostKit

Φορητή συσκευή ενεργειακών μετρήσεων & αυτοματισμών
 • Eύχρηστες προδιαγραφές λειτουργίας και ευελιξία παραμετροποίησης
 • Επίδειξη ενεργειακών συστημάτων και συσκευών
 • Προσωρινή εγκατάσταση καταγραφής ενεργειακών δεδομένων για δοκιμαστική περίοδο
 • Επίδειξη δυνατοτήτων τηλεμετρίας
 • Επεκτασιμότητα σε συστήματα αυτοματισμών, τηλεελέγχου, τηλεμετρίας - επίδειξη και προσωρινή εγκατάσταση δοκιμαστικής περιόδου
 • Ενσωματωμένος μετρητής με υποδοχές διασύνδεσης με αγωγούς μονοφασικού και τριφασικού δικτύου
 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού μετρητή
 • Τοπικός έλεγχος και καταγραφή μετρήσεων - ενσωματωμένη οθόνη
 • Απομακρυσμένη εποπτεία και έλεγχος - Διασύνδεση με Web Portal
 • Διασύνδεση με συστήματα αυτοματισμών, τηλεελέγχου και τηλεμετρίας
Ελληνικά