Ελληνικά
Προσβασιμότητα ΑμεΑ - Πρότυπο WCAG 2.0

Η μπάρα προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες "

Ελληνικά
Παραμετροποίηση ιστοσελίδας - Μπάρα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία στο διαδίκτυο

Μπάρα προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ιστοσελίδα - στο διαδίκτυο

 

 

 

Ελληνικά
Προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ στο διαδίκτυο - Ανάγκες ατόμων με αναπηρία

Τι είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Αρχές Προσβασιμότητας

Πρόσθετες Λειτουργίες για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία

Ελληνικά
Τι σημαίνει e-accessibility - Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στο διαδίκτυο - Ιστοσελίδες προσβάσιμες σε ΑμεΑ σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0

Q: Τι σημαίνει e-accessibility?

A: Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα (electronic accessibility), ή E-Accessibility, αναφέρεται στην εύκολη χρήση πληροφοριών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας, όπως είναι το διαδίκτυο, από ανθρώπους με αναπηρία.

Ελληνικά
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)

Κατανόηση των τεσσάρων αρχών της προσβασιμότητας

  • Αντιληπτό
  • Λειτουργικό
  • Κατανοητό
  • Εύρωστο
Ελληνικά

Παραμετροποίηση / διόρθωση / προσαρμογή ιστοσελίδας

  • Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
  • Διόρθωση σφαλμάτων
  • Αυτόματη έναρξη φωνητικής λειτουργίας - Περιγραφή λειτουργίας προσβασιμότητας ΑμεΑ

  • Opencart CMS

Ελληνικά
Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG

Σελίδες