Διαδραστικές Εφαρμογές

Διαδραστικό Infokiosk - MS Kinect - Παιδότοπος Μπόμπιρες

Εφαρμογή διαδραστικού Infokiosk με παραμετροποιήσιμο περιβάλλον διαχείρισης και χρήση με τον αισθητήρα Leap Control!

Ελληνικά
MS Kinect Infokiosk - Προβολή πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος
Infokiosk - Προβολή πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
MS Kinect  Infokiosk - Διαδραστικές εφαρμογές & Παιχνίδια
Infokiosk - Προβολή κατηγοριοποιημένων εικόνων, όταν το kiosk είναι ανενεργό
MS Kinect Infokiosk - Προβολή πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος

MS Kinect Infokiosk - Προβολή πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος

Infokiosk - Προβολή πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Infokiosk - Προβολή πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

MS Kinect  Infokiosk - Διαδραστικές εφαρμογές & Παιχνίδια

MS Kinect  Infokiosk - Διαδραστικές εφαρμογές & Παιχνίδια

Infokiosk - Προβολή κατηγοριοποιημένων εικόνων, όταν το kiosk είναι ανενεργό

Infokiosk - Προβολή κατηγοριοποιημένων εικόνων, όταν το kiosk είναι ανενεργό

Leap Control Infokiosk - Διαδραστικός Σταθμός πληροφοριών: Πλοήγηση χωρίς φυσική επαφή

Ελληνικά

Εφαρμογή δυναμικού διαδραστικού Infokiosk με παραμετροποιήσιμο περιβάλλον διαχείρισης και χρήση με τον αισθητήρα Leap Control!

Μουσείο Μέλισσας: Leap Control Infokiosk - Σταθμός πληροφοριών με έλεγχο χωρίς φυσική επαφή
Leap Control Infokiosk - Σταθμός πληροφοριών με κατασκευή από υαλόνημα
Leap Control i-kiosk - Σταθμός πληροφοριών με έλεγχο χωρίς φυσική επαφή
Leap Control i-kiosk - Σταθμός πληροφοριών με έλεγχο χωρίς φυσική επαφή